• 021-26405824
  • نیاز به کمک دارید ؟ با یک کارشناس صحبت کنید

اخذ پذیرش تحصیلی - کشور مقصد

خانه هماهنگی اسکان

خدماتی که در زیر می آید و سایر خدماتی که در اینجا به آنها اشاره نشده است از جمله پشتیبانی های پیشنهادی این مجموعه جهت راحتی خیال متقاضیان خود می باشد که در صورت تمایل متقاضیان، قابل ارائه می باشد.

با توجه به اینکه دغدغه ی اصلی این موسسه جلب رضایت و آسایش خاطر مشتری خود می باشد؛ هماهنگی های لازم با تیم کشور مقصد جهت استقبال از دانشجو در فرودگاه و فراهم کردن مقدمات اولیه اسکان وی به عمل آمده است.


آتیسا پارسه

تهران ، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد(اطلسی)، خیابان پانزدهم، پلاک40، واحد8 021-26405824