• 021-26405824
  • نیاز به کمک دارید ؟ با یک کارشناس صحبت کنید

اخذ پذیرش تحصیلی

خانه آلمان

این مجموعه مفتخر است اعلام کند که با توجه به موضوعات فعالیت خود در طی این بیست و اندی سال و مراوده با کشورهای مختلف دنیا توانسته است تا ظرفیت های خوبی را به جهت بهره برداری در زمان مقتضی ایجاد کند. یکی از این کشورها، کشور آلمان است. همان طور که می دانیم کشور آلمان به سخت گیری شهرت دارد و همین مهم باعث شده است تا اعتبار مدارک صادر شده از کشور آلمان چه در زمینه ی تحصیلی و چه در زمینه ی گواهینامه های علمی و … در جهان از جایگاه بسیار مطلوبی برخوردار باشد.

از این رو این مجموعه کشور آلمان را به عنوان کشور هدف اصلی در اولویت فعالیت های خود قرار داده است.


آتیسا پارسه

تهران ، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد(اطلسی)، خیابان پانزدهم، پلاک40، واحد8 021-26405824