• 021-26405824
  • نیاز به کمک دارید ؟ با یک کارشناس صحبت کنید

اخذ مجوز کاری

خانه ویزای سایر کشورها

با توجه به اینکه این موسسه از نیروهای متخصص در بحث اخذ ویزا بهره مند می باشد لذا با توجه به تقاضای شما امکان پشتیبانی شما را در مورد گرفتن ویزای تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا وجود دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که در بحث گرفتن ویزا هیچ گونه تضمینی وجود دارد و هر شخصی که چنین ادعایی کند می توان گفت که ادعایی غیرواقع است


آتیسا پارسه

تهران ، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد(اطلسی)، خیابان پانزدهم، پلاک40، واحد8 021-26405824